Người tự do

Sư cô Chân Tuyết Nghiêm

Người tự do

Đôi chân dạo lên đồi
Từng bước lòng thảnh thơi
Tâm lặng yên nhìn ngắm
Chủ quyền trong tay rồi

Tự do đôi chân bước
Lòng khỏe nhẹ an vui
Con đường yên buổi sáng
Hoa cỏ cũng mỉm cười

Từ trái tim nguyên sơ
Cuộc hẹn về tĩnh lặng
Chủ quyền dòng cảm xúc
Hiểu thấu rồi tự do

Tự do là hạnh phúc
Hơi thở lòng nhẹ tênh
Ánh trăng khuya soi chiếu
Đồi cao gió gọi mời

Một mình ngắm mây trôi
Một mình nghe chim hót
Đất trời nuôi sự sống
Một mình tình tinh khôi.

Sư cô Chân Tuyết Nghiêm
Đại Ẩn Sơn, Lộc Uyển,
tháng 8 năm 2022